Back to Top

Professionaliteit

Van Dale omschrijft professionaliteit als: datgene wat een beroep of een beroepsbeoefenaar typeert.
Wat een professional kenmerkt wordt niet alleen gevormd door het leren en uitoefenen van het vak, maar ook door de mens zelf die aandacht en voeding nodig heeft voor persoonlijke ontwikkeling en groei. De vakkundigheid en de kracht van een professional zal sterker zijn als de praktijk voldoende aansluit bij de waarden die de basis van diens leven vormen. Persoonlijke waarden en de daaruit voortvloeiende werkwaarden onderscheiden de individuele medewerker van anderen, zij geven een eigen kleur aan iedere medewerker.

 

Een verzorgende, manager of directielid in een zorginstelling geeft vorm aan de waarden en normen van de organisatie, maar ook aan de eigen bewogenheid, betrokkenheid en motivatie. Datzelfde doet een leraar op school en een journalist bij de krant.

 

Persoonlijke bezieling, motivatie en inspiratie staan niet los van professionaliteit. Ze zijn er de basis van, maar roepen ook vragen op zoals: Hoe wordt en blijft iemand gemotiveerd? Op welke wijze wordt zijn of haar bewogenheid gevoed en waar wordt deze op de proef gesteld? Hoe wordt aandacht en ruimte gegeven aan de mens achter de professional?

 

Misschien is het wenselijk of zelfs noodzakelijk juist aan deze vragen aandacht te besteden.