Back to Top

Bezieling

Volg jij je verlangen? Wat gaat je aan het hart? Luister je naar je innerlijke stem? En zo ja, wat hoor je dan?

 

Kwaliteit van werken komt niet alleen voort uit ‘wat’ je doet, maar ligt vooral besloten in het nadenken over ‘hoe’ je wilt werken. Kwaliteit die ook bezield is, is relationeel. Hoofd- en handwerk moeten verbonden zijn met het hart. Door de focus op efficiëntie en presteren wordt dit nogal eens vergeten (of verwaarloosd).

 

Aandacht voor bezieling nodigt uit tot bezinning over (kern)waarden, die vervolgens verrassende wegen kunnen tonen waarlangs ingesleten patronen en werkwijzen nieuw leven ingeblazen krijgen. Wanneer uw organisatie aandacht besteedt aan bezieling en zingeving zullen niet alleen de individuele medewerkers beter functioneren, maar ook het team als geheel.

 

“De ziel van een organisatie is de spirit of het elan van een organisatie. Er straalt levenskracht vanaf en het is een bron van ongekende energie. Het werkt aanstekelijk en inspireert alle niveaus.” (Uit: ‘Bezieling en kwaliteit in organisaties’ van Daniel D. Offman)

 

Wanneer mensen hun hartsverlangen ook op de werkvloer inzetten, zal dat werk gemakkelijker en met meer plezier verricht worden. Een bezielde hulpverlener, docent of administratief medewerker is intrinsiek gemotiveerd, ervaart enthousiasme, is bevlogen en verbonden met wat hij doet.