Back to Top

Rijcklof Hofman

U350119

R. H. F. Hofman (Rijcklof)
wetenschappelijk medewerker
Rijcklof.Hofman@titusbrandsmainstituut.nl
kamernummer 12.03
telefoon 024-3611836

Expertise
Rijcklof Hofman is editor van de werken van Geert Grote (1340-1384), de grondlegger van de religieuze hervormingsbeweging Moderne Devotie. Hij werkt aan de kritische editie met inleiding van Geert Grote’s tractaat Contra focaristas (Tegen priesters die met huishoudsters samenwonen), een uitgave in de serie Corpus Christianorum die is voorzien voor 2010.

Publicaties in Metis

Wetenschappelijke publicaties:

 • Caspers, C.M.A & Hofman, R.H.F. (2014). Een bovenaardse vrouw. Zes eeuwen verering van Liduina van Schiedam – Thomas van Kempen, het leven van de heilige maagd Liduina, vertaald door Rijcklof Hofman. Hilversum: Verloren.
 • Hofman, R.H.F. (2013). [Bespreking van het boek José van Aelst. Vruchten van de Passie. De laatmiddeleeuwse passieliteratuur verkend aan de hand van Suso’s Honderd artikelen]. Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 129, V-VI.
 • Hofman, R.H.F. (2013). Latin grammars and the structure of the vernacular Old Irish Auraicept na nÉces. In M. Garrison, A.P. Orbán & M. Mostert (Eds.), Spoken and written language. Relations between Latin and vernacular languages in the Earlier Middle Ages. Papers from the Second Utrecht Symposium on Medieval Literacy (Utrecht studies in medieval literacy, 24) (pp. 185-198). Turnhout: Brepols.
 • Hofman, R.H.F. (2013). The early reception of the Deuotio moderna among the Crutched Friars. Church History and Religious Culture, 93 (4), 505-534.
 • Caspers, C.M.A & Hofman, R.H.F. (Eds.). (2012). Rudolf van Dijk, Twaalf kapittels over ontstaan, bloei en doorwerking van de Moderne Devotie (Middeleeuwse studies en bronnen, 140). Hilversum: Verloren.
 • Caspers, C.M.A & Hofman, R.H.F. (2012). Rudolph Th.M. van Dijk, Vrouwenbroeder en kenner van de Moderne Devotie. Enkele biografisch-bibliografische notities. In C.M.A. Caspers & `R.H.F. Hofman (Eds.), Rudolf van Dijk, Twaalf kapittels over ontstaan, bloei en doorwerking van de Moderne Devotie (Middeleeuwse studies en bronnen, 140) (pp. 9-16). Hilversum: Verloren.
 • Hofman, R.H.F. (2011). Gerardi Magni Opera Omnia, Pars II.1. Sermo ad clerum Traiectensem de focaristis – Opera minora contra focaristas, cura et studio Rijcklof Hofman. Turnhout: Brepols.
 • Hofman, R.H.F. (2009). Johan Cele (1343-1417) en de bloei van de Latijnse school te Zwolle. In M. Teeuwen & E. Rose (Eds.), Middeleeuwse magister. Feestbundel aangeboden aan Árpád P. Orbán bij zijn emeritaat (Middeleeuwse Studies en Bronnen) (pp. 187-200). Hilversum: Verloren.
 • Hofman, R.H.F. (2008). A lesson in humility. Geert Grote meets Jan van Ruusbroec. In H.H. Blommestijn (Ed.), Seeing the seeker. Explorations in the discipline of spirituality. A Festschrift for Kees Waaijman on the occasion of his 65th birthday (Studies in Spirituality Supplements, 19) (pp. 405-413). Leuven: Peeters.
 • Blommestijn, H.H., Caspers, C.M.A, Hofman, R.H.F., Mertens, G.H.M., Nissen, P.J.A. & Welzen, P.H.M. (Eds.). (2008). Seeing the seeker. Explorations in the discipline of spirituality. A Festschrift for Kees Waaijman on the occasion of his 65th birthday (Studies in Spirituality Supplements, 19). Leuven: Peeters.
 • Hofman, R.H.F. (2008). Johan Cele (1343-1417) en de bloei van de Latijnse school te Zwolle. In M. Teeuwen & E. Rose (Eds.), Middeleeuwse magister. Feestbundel aangeboden aan Árpád P. Orbán bij zijn emeritaat (Middeleeuwse Studies en Bronnen) (pp. 187-200). Hilversum: Verloren.
 • Hofman, R.H.F. & Klein, J.W.E (2006). De notitie over Erasmus. In P.H.A.M. Abels (Ed.), Erasmus en Gouda (pp. 161-166). Gouda: Historische Vereniging die Goude.
 • Hofman, R.H.F. (2006). De innerlijke en goddelijke troost. In K. Waaijman e.a. (Ed.), Nuchtere mystiek. Navolging van Christus (pp. 163-172). Kampen: Ten Have.
 • Hofman, R.H.F. (2006). Troost verwerven. In K. Waaijman e.a. (Ed.), Nuchtere mystiek. Navolging van Christus (pp. 153-161). Kampen: Ten Have.

Vakpublicaties:

 • Hofman, R.H.F. (2009). [Bespreking van het boek Ioannis Rusbrochii De ornatu spiritualium nuptiarum Wilhelmo Iordani interprete (Corpus Christianorum, Continuatio Mediaeualis 207)]. Ons geestelijk erf, 80, 125-129.
 • Hofman, R.H.F. & Caspers, C.M.A (2007). Mystiek of ascese. Het spirituele profiel van de Moderne Devotie. Erasmusplein, 18, 6-7.
 • Hofman, R.H.F. & Caspers, C.M.A (2007). Expert meeting over Moderne Devotie te Münster. Collatie, 20, 2.
 • Hofman, R.H.F. (2006). 1 Celano 19-20. Franciscaans leven, 89 (3), 99.
 • Hofman, R.H.F. (2006). 1 Celano 17. Franciscaans leven, 89 (1), 2.
 • Hofman, R.H.F. (2006). – 1 Celano 94-95. Het visioen van de gekruisigde serafijn en de stigmatisatie van Franciscus. Franciscaans leven, 89 (4), 146.

Populariserende publicaties:

 • Hofman, R.H.F. (2014). Leven en werk van dr. Rudolf van Dijk O.Carm. In Piet Tillema (Ed.), Devotio moderna. ‘Het succes van een vernieuwingsbeweging’. Handelingen van de 6e Geert Grote Dag (pp. 30-37). Deventer: Piet Tillema Fonds.
 • Hofman, R.H.F. (2009). Onbekend geschrift van Geert Grote ontdekt. Collatie, 24, 2-3.
 • Hofman, R.H.F. (2008). De Pen. Tien vragen aan Rijcklof Hofman. Wijkkrant Brakkenstein, 2 (2), 5-9.

Onderwijs content goes here.

Opleiding

2001 – heden Bijvak Geschiedenis van het Canoniek Recht (KUN).
1996 – heden Promotie: 10-10-96 (promotores: Á.P. Orbán, D.R. Edel)
1989 – 1990 Bijvak Paleografie der Westerse Handschriften (RUL).
1976 – 1984 Studie Klassieke Talen (Universiteit Utrecht). Hoofdvak: Middeleeuws Latijn. Bijvakken: Klassiek Latijn, Middel Welsh, Oud- en Middel Iers.
1970 – 1976 Gymnasium – (Stedelijk Gymnasium, Utrecht).
 • Lid interuniversitair werkverband Geschiedenis van de Taalkunde.
(1987 – heden)
 • Lid Studienkreis Geschichte der Sprachwissenschaft.
(1988 – heden)
 • Lid Henry Sweet Society for the History of Linguistics.
(1988 – heden)
 • Lid van de Onderzoeksschool Mediëvistiek, lijn 1.1 (ontsluiting van bronnen).
(1996 – heden)
 • Member of the Authenticating Panel of the Royal Irish Academy and Irish Biblical Association¿s joint project for the edition of Medieval Celtic-Latin biblical and related texts in the Corpus Christianorum series.
(1998 – heden)
 • Secretaris Redactieraad Gerardi Magni Opera Omnia
(2000 – heden)
 • Conservator Brandsma Collectie.
(2007 – heden)
 • Lid Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.
(2007 – heden)