Back to Top

Wendy Litjens

 

Wendy Litjens, kunsthistorica en psychogerontologe, werkt al 25 jaar bij het Titus Brandsma Instituut. Zij begon als onderzoeksassistent, waarna zij studiesecretaris werd bij de opleiding Geestelijke Begeleiding (later de School voor Spiritualiteit). Sinds 2003 werkt zij als redactiesecretaris van het tijdschrift Studies in Spirituality. Daarnaast is zij bureauredacteur bij een aantal TBI-publicaties. Bij het overzichtsboek De Moderne Devotie, dat in oktober 2018 het licht zag, verzorgde Wendy de beeldredactie. Ook biedt zij assistentie bij de organisatie van wetenschappelijke congressen van het instituut.

 

Als redactiesecretaris is Wendy Litjens verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het tijdschrift Studies in Spirituality. Voor dit internationale tijdschrift is Wendy spin in het web van redactie, auteurs, beoordelaars, correctoren en uitgever, en zorgt er samen met de betrokkenen voor dat er jaarlijks een uitgave van het tijdschrift verschijnt. Ook verzorgt zij voor dit tijdschrift de tekst- en voetnootredactie.

 

Studies in Spirituality is een internationaal wetenschappelijk forum voor de studie van spiritualiteit. Het tijdschrift publiceert wetenschappelijke en specialistische artikelen over spiritualiteit en mystiek en zorgt zo voor een actuele weerslag van de maatschappelijke discussie over spiritualiteit.

 

W. M. Litjens (Wendy)
Informatieverwerking
Wendy.Litjens@titusbrandsmainstituut.nl
Kamernummer 12.29
Telefoon 024-3612124

 

Onderzoek content goes here.

Onderwijs content goes here.

Curriculum Vitae content goes here.

Nevenfuncties content goes here.