Back to Top

Loet Swart

 

Loet Swart studeerde Theologie aan de toenmalige Katholieke Universiteit Nijmegen, met als afstudeerrichting Spiritualiteit. Hij is gespecialiseerd in Middeleeuwse mystiek, meer speciaal van de Nederlanden. Ook bestudeert hij de Spaanse mystiek van de zestiende eeuw (Jan van het Kruis en Teresa van Avila). Swart was eerder redactiesecretaris van het tijdschrift voor spiritualiteit Speling en promoveerde op het klassieke meesterwerk ‘Die gheestelike brulocht’ van Jan van Ruusbroec.

 

Jan van Ruusbroec (1293-1381) is één van de grote geestelijke schrijvers van de Nederlandse letteren. In ‘Die gheestelike brulocht’ treedt Ruusbroec op als coach voor de zielen en zoekers van zijn tijd. Hij bespreekt het geestelijke leven in zijn alledaagse, zijn doorleefde én zijn ultieme vorm. Voor Ruusbroec zelf was zijn mystieke ervaring en leiderschap ingebed in de drukte van het stadsleven van Brussel, waar hij 25 jaar kapelaan was. Daarna pas trok hij zich terug, eerst als kluizenaar en later als kloosterling. Met zijn ongeëvenaard heldere, vaak bemoedigende maar soms ook scherp confronterende pen is hij een gids ook voor wie vandaag zoekt naar bronnen van echte spiritualiteit.

 

Sinds zijn pensionering is Loet Swart werkzaam als vrijwillig wetenschappelijk onderzoeker bij het Titus Brandsma Instituut. Zijn onderzoek bestaat uit analyse en interpretatie van mystieke teksten. ‘Mijn meest recente project heeft als onderwerp het Geestelijk Hooglied van Jan van het Kruis. Ik hoop dat dit volgend voorjaar resulteert in een prikkelend boek, dat tevens als basis dient voor de Studieweek Mystiek 2019.’

 


L. Swart (Loet)
Wetenschappelijk medewerker
Loet.Swart@titusbrandsmainstituut.nl
Kamernummer 12.28
Telefoon 024-3612162

 

Onderzoek content goes here.

Onderwijs content goes here.

Curriculum Vitae content goes here.

Nevenfuncties content goes here.