Back to Top

TBI-Lecture: Veerle Fraeters – Hadewijch en de liefde

Dinsdag 12 februari 2019, 15.30 -17.00 uur, Radboud Universiteit, Erasmusgebouw E 1.06

Hadewijch over de minne, de mystieke liefde

Tijdens deze TBI-Lecture concentreren we ons daarbij op de lyriek van Hadwijch. Haar liedteksten staan in de traditie van de mystique courtoise, waarbij hoofse motieven uit de profane literatuur en religieuze motieven vermengd zijn tot een eigenzinnig mystiek discours. Juist door dat hybride karakter spreken ze vandaag nog velen aan.


De middeleeuwse mystica Hadewijch (ca. 1240) liet een veelzijdig en literair hoogstaand oeuvre na. In een tijd waarin denken en schrijven over religie was voorbehouden aan de Latijngeschoolde clerus, schreef zij mystieke liederen, brieven en visioenen in het Middelnederlands. Haar teksten handelen over de hoghe minne: de aantrekkingskracht die van nature werkzaam is tussen de menselijke ziel en God.

In de lezing situeren we Hadewijch eerst in de historische context van de zogenaamde ‘religieuze vrouwenbeweging van de dertiende eeuw’. Daarna maken we aan de hand van tekstfragmenten kennis met haar visie op de minne, de mystieke liefde.Veerle Fraeters is als hoogleraar verbonden aan het onderzoeksinstituut ‘Ruusbroecgenootschap’ van de Universiteit Antwerpen. Ze verricht onderzoek naar de Middelnederlandse mystieke literatuur en heeft daarbinnen bijzondere aandacht voor genderaspecten, voor de visionaire traditie en voor het oeuvre van Hadewijch.


Recent opende ze een nieuwe onderzoekslijn ‘Mystiek erfgoed en moderne identiteiten’ over de veelvormige doorwerking van de Middeleeuwse mystiek in de moderne tijd. Samen met Frank Willaert geeft ze het verzamelde werk van Hadewijch uit (Historische Uitgeverij, Groningen). Het eerste deel, Liederen, verscheen in 2009. Het tweede deel, Visioenen, is in voorbereiding.


Aanmeldingsformulier TBI Lectures voorjaar 2019

ManVrouw

Wilt u ook in de toekomst op de hoogte blijven van onze nieuwsberichten en activiteiten, geef dan toestemming door 'ja' aan te vinken. Bij 'nee' houden we u alleen over deze activiteit op de hoogte.

janee (verplicht)

 

Ik meld mij aan voor de volgende lezing(en):

Dinsdag 15 januari 2019: Mystiek, een anatomie van de liefde. Door: Marc De Kesel (Titus Brandsma Instituut)

Dinsdag 22 januari 2019: Origines on Love. Door: Christian Hengstermann (Universität Münster, DE)

Dinsdag 12 februari 2019: Hadewijch en de liefde. Door: Veerle Fraeters (Ruusbroecgenootschap, Antwerpen, BE)