Home » Bijbelse spiritualiteit

Bijbelse spiritualiteit

De Bijbel is de grondtekst van alle vormen van christelijke spiritualiteit. Door Bijbelse teksten en daarop geïnspireerde teksten te analyseren en te interpreteren – de zogenoemde ‘spirituele hermeneutiek’ – wordt het mogelijk om spirituele processen en ervaringsmodellen bloot te leggen en de ‘sleuteltermen’ van de christelijke spiritualiteit te verwoorden. Fundamenteel onderzoek wordt verricht naar de spiritualiteit van de Psalmen en van het Nieuwe Testament. De relatie tot de praktijk (performance, Getijdengebed) krijgt een eigen aandacht, maar evengoed gebeurt dit onderzoek theoretisch, met name naar methodes en grondslagen van de Bijbelse spiritualiteit. De inbedding in een internationaal onderzoeksnetwerk is daarbij beslissend.

Key publications
– Anne-Marie Bos, Elijah looked and behold. Biblical Spirituality in Pictures, Leuven/Parijs (Peeters) 2012.
– Kees Waaijman, Hoe streelt jouw zegging mijn gehemelte. De spiritualiteit van psalm 119, Kampen (Ten Have) 2012.
– Huub Welzen, Spiritualiteit in het Lucasevangelie. (1) Geschiedenis en bevrijding. (2) Verscheidenheid en gemeenschap, in Acta Theologica 32-2 (2012) 299-341.