Home » Onderwijs » Collegereeksen

Collegereeksen

Betrokken en bevlogen TBI-medewerkers verzorgen jaarlijks zeven collegereeksen voor hen die zich willen bezinnen op hun eigen geestelijke weg. Onderwerpen als geestelijke begeleiding, spiritualiteit in sociale actie en niet-weten als gids passeren de revue.

In het cursusaanbod van het Titus Brandsma Instituut staat niet zozeer de historische kennis van de spiritualiteit voorop, als wel het vermogen om deze in hedendaagse contexten op een nieuwe manier te begrijpen. Het bieden van verrassende perspectieven op en vanuit de verschillende christelijke spiritualiteitstradities, dat is wat het instituut met dit cursusaanbod beoogt.

Nieuwe werelden gaan open
In ons cursusprogramma wordt de mogelijkheid geboden om te delen in de rijke inzichten die het Titus Brandsma Instituut verworven heeft. ‘Nieuwe werelden gaan open’ is een vaak genoemde opmerking door cursisten uit vorige jaren.

Collegereeksen
Er zijn de collegereeksen die nadrukkelijk ingaan op de betekenis van mystiek voor de actuele maatschappelijke en culturele uitdagingen. Daarnaast is er ook een uitgebreid aanbod op gebied van geestelijke begeleiding. Dit aanbod gaat meer over de betekenis van persoonlijke processen en de eigen levensweg, gedragen door inzichten eeuwenlang opgedaan door mensen die zelf gevoed werden door deze tradities.

Accreditatie SKGV collegereeksen
De Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorger (SKGV) heeft de  collegereeksen geaccrediteerd. Dit betekent dat de afzonderlijke collegereeksen, die vanaf 4 september 2019 van start gaan, vier studiepunten opleveren per collegereeks (vijf inclusief werkstuk).

Voor 2018-2019 bestaat de collegereeks uit de volgende colleges:
> De geestelijke weg
> Spiritualiteit in sociale actie
> Geestelijke begeleiding
> De gemeenschap als gids
> Omvorming

Vooraankondiging – najaar 2019:
> Onderscheiding
> Niet-weten als gids

> Algemene voorwaarden TBI-collegereeksen
> Klachtenregeling Titus Brandsma Instituut

 

Cursusaanbod 2018-2019

 

 

Bovenstaand formulier kunt u printen, invullen en via de post verzenden of scannen en als bijlage via e-mail versturen. Het ligt in de bedoeling dat er binnenkort een volledig digitaal formulier komt.