Home » Onderwijs » Collegereeksen » Collegereeks : Mystiek, moderniteit en geestelijke begeleiding

Collegereeks : Mystiek, moderniteit en geestelijke begeleiding

Theresia van Lisieux en maatschappijkritiek

In deze collegereeks verkent u aan de hand van voorbeelden hoe spiritualiteit en moderniteit zich tot elkaar verhouden, elkaar uitdagen, bekritiseren, vooronderstellen, aanvullen en/of uitsluiten.

Dit thema wordt in de colleges verkend en belicht vanuit twee invalshoeken: mystieke tekstlezing en thematiekcollege.

In het college mystieke tekstlezing leest u teksten van Theresia van Lisieux (1873-1897). Deze Franse karmelietes groeit op in een conservatief katholiek milieu. Het is een tijd waarin het anti-klerikalisme en atheïsme in Frankrijk zich laten gelden. Theresia neemt geen afscheid van het geloof dat haar is aangereikt maar trekt er de uiterste consequentie uit. Hierdoor ontdekt zij een spiritualiteit die tegengesteld is aan het angstige klimaat in de Kerk van haar dagen. De ervaring die zij in haar geloof opdoet, is ook tegengesteld aan de denkbeelden van haar tijdgenoot Friedrich Nietzsche. Waar hij het Christendom beschouwt als een godsdienst die zwakheid verheerlijkt en mensen van hun vitaliteit berooft, blijkt voor Thérèse haar zwakheid de vindplaats van een kracht waarin zij pas werkelijk tot leven komt.

In het thematiekcollege wordt het spanningsveld tussen spiritualiteit en moderniteit belicht vanuit het oogpunt van geestelijke begeleiding. Spiritualiteit heeft een kritische dimensie. Dat heeft ze altijd gehad, maar in die moderniteit heeft die een eigen vorm gekregen. Niet alleen is spiritualiteit daar vaak een kritiek op de moderniteit, ze neemt even vaak ook zelf een typisch modern kritisch standpunt in. Spoorzoekend in het oeuvre van Theresia van Lisieux en Simone Weil willen de thematiekcolleges deze stelling ontwikkelen en uitdiepen. Een moderne geestelijke begeleiding, zo zal blijken, moet zich bewust zijn van zowel het kritisch potentieel als de moderniteitsproblematiek die in de huidige spiritualiteit een vaak verborgen, maar beslissende rol spelen.

 

Data:                    18 en 25 april, 9, 16, 23 en 30 mei 2018 (Reservedatum 06-06)

Tijd:                     Woensdagochtend 10.00 – 11.00 uur en 11.15 – 12.30 uur

Plaats:                 Titus Brandsma Instituut (vergaderruimte E.12.06), Erasmusplein 1, 6525 HT  Nijmegen

Prijs:                    € 350,-, u kunt deze collegereeks uitbreiden met twee werkstukken en een certificaat. De kosten bedragen dan € 450,-

Docenten:           Mariska van Beusichem en Marc de Kesel

Lesmateriaal:     Het lesmateriaal wordt digitaal beschikbaar gesteld.

Inschrijving:       Voor 4 april 2018 via het aanmeldingsformulier

Theresia van Lisieux
Simone Weil