Home » Onderwijs » Collegereeksen » Collegereeks: Spiritualiteit in sociale actie

Collegereeks: Spiritualiteit in sociale actie

  Dit college heeft geen doorgang gevonden

Over spiritualiteit als sociaal engagement in verleden en heden
Spiritualiteit is in de christelijke traditie nooit enkel en alleen een aanduiding voor een contemplatief leven in afzondering en rust. Het is veel meer dan een ‘weg naar binnen’, naar een innerlijke relatie met het goddelijke. Spiritualiteit is ook, en misschien wel vooral ook, een beweging ‘naar buiten’. Spiritualiteit is innig verbonden met een kritische en actieve houding die zich manifesteert in sociale relaties, gemeenschappen en instituties. Spirituele inzichten en ervaringen hebben altijd gevolgen voor de vraag hoe oude instituties kunnen worden hervormd of nieuwe kunnen worden ingericht. Zo ontstaan vanuit een kritische houding ten opzichte van bestaande maatschappelijke verhoudingen telkens weer nieuwe aanzetten, nieuwe gemeenschapsvormen en nieuwe sociale patronen. In deze TBI-collegereeks wordt aan de hand van een aantal concrete portretten en gestalten uit verleden en heden deze sociale spiritualiteit uitgediept. Van de revolutionaire theoloog Schleiermacher tot de priester-arbeiders, en van de missionaris Placide Tempels tot de duurzame wereld van de circulaire economie: telkens gaat het om de vraag hoe spiritualiteit relaties met medemensen kan vormgeven.

De collegereeks die verzorgd wordt door Herman Westerink en Toine van den Hoogen bestaat uit 6 colleges. Na een eerste college dat het algemene kader schetst, gaan zij in de volgende colleges in op specifieke voorbeelden. Een aantal van deze colleges wordt gevolgd door een TBI-Lecture gegeven door een externe docent. Bekijk het schema van deze Lectures.

Het schema van de colleges ziet er als volgt uit:

  1. Wat is sociale spiritualiteit?
  2. Over de religieuze gemeenschap als ontmoetingsplaats van ervaringen: Vincent de Paul en Friedrich Schleiermacher.
  3. Spiritualiteit voorbij de culturele grenzen: Placide Tempels.
  4. Spiritualiteit op de werkvloer en op de barricaden: priester-arbeiders en Daniel Berrigan.
  5. Spiritualiteit en een duurzame toekomst: circulaire economie
  6. Spiritualiteit, ontwrichting en vernieuwing van de samenleving.

Data/tijd: 19, 26 september, 10 oktober, 7, 21 november, 12 december 2018
Woensdagmiddag van 13.15 15.15 uur (aansluitende TBI-Lectures zijn van 15.30-17.00 uur)
Plaats: Erasmusgebouw, Radboud Universiteit, Erasmusplein 1, Nijmegen
Prijs: € 350,- (exclusief lesmateriaal) Studenten Radboud gratis (exclusief lesmateriaal)
Docenten: Herman Westerink en Toine van den Hoogen
Lesmateriaal: Portretten van sociale spiritualiteit (Berne media 2017)
Inschrijving: Voor 5 september 2018 via het aanmeldingsformulier hiernaast