Home » Onderzoek » Religieus Leven

Religieus Leven

Vanaf de oprichting heeft het Titus Brandsma Instituut bijzondere aandacht voor de spiritualiteit van het religieus leven. In de onderzoekslijn Religieus Leven zetten wij dit onderzoek voort. We onderzoeken niet alleen de geschiedenis van het religieus leven, maar ook de hedendaags geleefde vormen van religieus leven; de spiritualiteit van erkende religieuzen en van geïnspireerde leken.

Zo doen wij onderzoek naar:

  • Teksten uit de joods-christelijke mystieke traditie. Zij worden bestudeerd en toegankelijk gemaakt
  • Spiritualiteit van ordes en congregaties; met elk hun eigen ontstaansgeschiedenis, wijze van navolging van Christus, inspiratie, vormgevingen en ontwikkelingen
  • Religieuze praktijken. Speciale aandacht is er voor de praktijk van liturgie, van schriftlezing en van processen van roeping en vorming

Drie onderzoekslijnen komen samen in Religieus Leven:

Projectleider: Anne-Marie Bos